• هماهنگ با نسخه : NA
  • ارسال شده در دانلود زیرنویس سریال Sui Tang yingxiong
  • مترجم : ►کاری از تیم ترجمه کره فا | Telegram: @Koreanfa ◄ ---------------------------------------- برای دریافت زیرنویس بقیه قسمت ها، به سایت کره فا مراجعه کنید.فقط قسمت اول به صورت رایگان قرار گرفته و بقیه قسمت ها فروشی می باشند
  • آپلودر : admin
  • تعداد دانلود : 5
امتیاز منفی

در صورتی که تعداد امتیاز منفی زیرنویس بیشتر از ده عدد شود به عنوان زیرنویس فیک شناخته شده و هنگام دانلود به کاربران هشدار داده خواهد شد