• هماهنگ با نسخه : NA
  • ارسال شده در دانلود زیرنویس سریال Golden Kamuy
  • مترجم : کاری از تیم ترجمه انجمن انیم کینگدام d.gray-man and mohammad.f and liana : مترجم animkingdom.xyz/Forum telegram: @animkingdomsub instagram: animkingdom instagram: animkingdom فونت بی زر را نصب کنید
  • آپلودر : admin
  • تعداد دانلود : 24
امتیاز منفی

در صورتی که تعداد امتیاز منفی زیرنویس بیشتر از ده عدد شود به عنوان زیرنویس فیک شناخته شده و هنگام دانلود به کاربران هشدار داده خواهد شد